Anpassningsbart

Anpassningsbart Konferensbokningssystem

Konferensbokningssystemet är byggt med öppna dörrar åt alla håll, för att vi ska kunna anpassa det i vilken riktning vi, och framförallt ni, vill. Utvecklingen som sker i systemet är nästan till 100% kunddriven, vilket betyder att det är ni som bestämmer vad som ska byggas. Denna modell innebär att ni som kunder ofta själva står för utvecklingen, men att funktionerna kommer alla till nytta.
Med andra ord får ni även ta del av andra kunders fiffiga funktionalitet. På detta vis utvecklas Konferensbokningssystemet alltid efter kundernas önskemål, och vi kan hålla en låg prisnivå.
Dessutom är vi för det mesta ruskigt snabba! Normalt sett kan vi tillgodose era behov av nya funktioner inom ett par veckor.

Vill du boka möte eller ta kontakt?

Kontakta oss
Webbyrå: Brandson AB i Stockholm